VÝSTAVY

SEZNAM DALŠÍCH VÝSTAV BETLÉMŮ NA PŘELOMU ROKU 2023 A 2024

VELKÁ VÝSTAVA, celorepubliková výstava dětských betlémů, www.mujbetlem.cz

IC Zvonice na Soláni,“Štědrý večer nastal“ 3.12. – 27.2., www.zvonice.eu

Kvasiny, zámek, 13. velká výstava betlémů v zámecké galerii, 2.12.-2.2., www.zamek-kvasiny.cz

Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum, Betlémy ze sbírek Muzea, 10.11. – 25.2. www.muzeum-roztoky.cz

Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum zámek Žerotínů, „K Ježíškovi do Betléma půjdeme“,25.11. – 2.2., www.magc.kzvalmez.cz

Muzeum betlémů Třebechovice, Výstava betlémů rodiny Sochorových, do 4.2. 2024, www.betlem.cz