Jiří Souček z Prahy

Vystavuje: Lidový betlém

Materiál: lipové dřevo

Betlémská scéna zobrazuje darovníky z různých běžných činností člověka spěchajících k Betlému. Betlém byl vytvořen v letech 2005 – 2006.

Autor žil v Praze a tvořil lidové Betlémy z lipového dřeva, přírodní, kolorované a reliefní. Betlémy jsou nyní v mnoha soukromých sbírkách.